Minerály podle čaker: Uveďte své tělo zpět do rovnováhy

Středa, 19. červenec 2023

Věří se, že každá čakra v lidském těle má svoji barvu a specifickou vibraci, která odpovídá určité oblasti našeho bytí. Je-li některá z čaker v nerovnováze, nebo dokonce zablokovaná, může se projevit různými potížemi. Je proto potřeba ji uvést zpět do rovnováhy. Od toho tu jsou minerály, jejichž vlastnosti a energie působí na čakry velmi pozitivně, a pomáhají je opět harmonizovat. 

Minerály podle čaker: Uveďte své tělo zpět do rovnováhy

Čakrový systém je velmi hojně využíván zejména v indické ajurvédě, spjat je ale také s dávnými tradicemi jiných východních kultur. Indická filozofie učí, že člověk je tvořen nejen fyzickým tělem, ale rovněž sedmi energetickými centry, tedy čakrami, které procházejí přímo středem těla od kořene až ke koruně hlavy. Tato centra někdy mohou být v nerovnováze silně negativními emocemi (hněv, strach, smutek, úzkost), prožitým traumatem, nemocí či zraněním nebo negativními myšlenkami a destruktivními přesvědčeními.

Každý minerál má svoji vlastní frekvenci, energetickou rezonanci, své specifické vlastnosti a účinky, které mohou takto rozladěné čakry pomoci vyrovnat, harmonizovat nebo stimulovat. Minerály mohou tyto čakry ovlivnit:

  • Energeticky: každý minerál má svoji vlastní energetickou rezonanci, která ladí s konkrétní čakrou - Barvou a frekvencí: na čakru spojenou s určitou barvou se přiloží kámen stejné barvy, jakou má daná čakra
  • Vlastnostmi: jednotlivý minerál je spojen s určitou čakrou svými vlastnostmi, stačí jej tedy jen přiložit na danou čakru
  • Dle citlivosti: každý jedinec může být citlivý na určité minerály a jejich účinky na čakry, zde je třeba volit minerály intuitivně

Vliv minerálů na čakry je subjektivní. Někteří pocítí úlevu hned, jíní postupně. Je proto více než žádoucí naslouchat svému tělu a své intuici. Vnitřní hlas vám nejlépe napoví, které minerály jsou pro vaše čakry ty pravé.

Minerály podle čaker:

1. kořenová čakra Múladhára

Kořenová čakra Múladhára se nachází v oblasti kostrče a reprezentuje stabilitu, přežití, pocit bezpečí a příslušnosti. Propojuje nás s fyzickou realitou. Je spjata se zemí a červenou barvou. Pakliže je kořenová čakra v nerovnováze, můžete cítit strach a úzkost, nestabilitu, nedostatek sebevědomí a zemského spojení a mít pocit odříznutí od reality. 

Minerály spojené s kořenovou čakrou: různé druhy achátů, oba druhy karneolů, různé druhy avanturínů, různé druhy křišťálů, granát, hematit, různé druhy jaspisů, oba druhy jaspisů obrázkových, labradorit černý, různé druhy lávy, sluneční kámen černý, všechny tři druhy obsidiánů, oba druhy onyxů, různé druhy opálů, pyrit, oba druhy rodonitů, růženín Madagaskar, různé druhy tygřího oka, turmalín, černý turmalín a různé druhy jadeitů

Jak s těmito minerály v rámci harmonizace čaker pracovat?

Maximální účinky mají, pakliže minerály umístíte přímo na danou čakru, koupete se s nimi či si z nich vyrobíte náramek, který nosíte pravidelně.

Všechny minerály, které se hodí pro kořenovou čakru, najdete také pohromadě na specializované stránce pro tuto čakru >>>

2. sakrální čakra Svádhišthána

Sakrální čakra Svádhišthána se nachází v oblasti podbřišku a je spojena s kreativitou, emocemi, vášní a sexualitou. Je spjata s oranžovou barvou, která podporuje vyjadřování kreativity, sexuality, živost a citovou hloubku. Pakliže je sakrální čakra v nerovnováze, můžete být bez nápadů, neboť vaše kreativita je zablokována, můžete trpět problémy ve vztazích, nedostatkem radosti a mít problémy s projevováním emocí.

Minerály spojené se sakrální čakrou: různé druhy achátů, oba druhy karneolů, různé druhy avanturínů, oba druhy citrínů, malinový křišťál, různé druhy granátů, různé druhy jaspisů, jaspis obrázkový matný, labradorit černý, různé druhy lávy, oba druhy měsíčních kamenů, sluneční kámen černý, všechny tři druhy obsidiánů, černý onyx matný, černý opál Lianite, růžový opál, různé druhy tygřího oka a černý turmalín

Jak s těmito minerály v rámci harmonizace čaker pracovat?

Maximální účinky mají, pakliže minerály umístíte přímo na danou čakru, koupete se s nimi či si z nich vyrobíte náramek, který nosíte pravidelně.

Všechny minerály, které se hodí pro sakrální čakru, najdete také pohromadě na specializované stránce pro tuto čakru >>>

3. solar plexus čakra Manipúra

Solar Plexus čakra Manipúra se nachází v oblasti žaludku a je spojena se sebedůvěrou, osobní mocí, vůlí a sebeúctou. Je spjata se žlutou barvou, která podporuje sebevědomí a přináší pocit síly. Jestliže je solar plexus čakra v nerovnováze, můžete trpět nedostatkem sebedůvěry, pocity bezmoci či neúspěchy. 

Minerály spojené se solar plexus čakrou: různé druhy achátů, světlý karneol, amazonit barevný, avanturín oranžový, oba druhy citrínů, různé druhy křišťálů, granát, různé druhy jaspisů, jaspis obrázkový matný, různé druhy labradoritů, různé druhy lávy, malachit, měsíční kámen oranžový, oba druhy slunečních kamenů, různé druhy obsidiánů, černý onyx matný, různé druhy opálů, pyrit, rodonit, různé druhy tygřího oka, různé druhy jadeitu a bílý nefrit s leskem

Jak s těmito minerály v rámci harmonizace čaker pracovat?

Maximální účinky mají, pakliže minerály umístíte přímo na danou čakru, koupete se s nimi či si z nich vyrobíte talisman či náramek, který nosíte pravidelně.

Všechny minerály, které se hodí pro solar plexus čakru, najdete také pohromadě na specializované stránce pro tuto čakru >>>

4. srdeční čakra Anáhata

Srdeční čakra Anáhata se nachází v oblasti srdce. Je spojena s láskou, soucitem, hojností a rovnováhou. Ovlivňuje schopnost milovat a přijímat lásku od ostatních, též vnímat krásu přítomnou okolo nás. Je spjata se zelenou barvou, výjimkou není ani růžová barva. Nerovnováha této čakry může způsobit nedostatek lásky, emocionální uzavřenost, necitlivost a problémy v mezilidských vztazích.

Minerály spojené se srdeční čakrou: různé druhy achátů, různé druhy amazonitů, avanturín růžový, různé druhy křišťálů, duhový fluorit, různé druhy granátů, různé druhy jaspisů, jaspis obrázkový, labradorit hnědý, malachit, duhový obsidián, dendritický opál, oba druhy růžových opálů, oba druhy rodonitů, všechny tři druhy růženínů, různé druhy tygřího oka, růžový turmalín, různé druhy jadeitů, oba druhy chryzokolů, různé druhy nefritů a tyrkenit

Jak s těmito minerály v rámci harmonizace čaker pracovat?

Maximální účinky mají, pakliže minerály umístíte přímo na danou čakru, koupete se s nimi či si z nich vyrobíte talisman či náramek, který nosíte pravidelně.

Všechny minerály, které se hodí pro srdeční čakru, najdete také pohromadě na specializované stránce pro tuto čakru >>>

5. hrdelní čakra Višuddha

Hrdelní čakra Višuddha se nachází v oblasti krku. Je spojena s vyjadřováním, veškerou komunikací včetně té kreativní a pravdou. Podporuje také jasné sebevyjádření. Pojí se s modrou či tyrkysovou barvou. Je-li tato čakra v nerovnováze, může se projevit potlačením emocí, nedostatkem komunikace, problémy s vyjadřováním či nedostatkem sebevyjádření a v důsledku toho pocity frustrace.

Minerály spojené s hrdelní čakrou: různé druhy achátů, všechny druhy amazonitů, oba druhy akvamarínů, avanturín fialový, různé druhy křišťálů, duhový fluorit, různé druhy jaspisů, labradorit, lapis lazuli, zelený opál, opalit, rodonit tmavý, oba druhy sodalitů, modré tygří oko, jadeit bílý, oba druhy chryzokolů a tyrkenit

Jak s těmito minerály v rámci harmonizace čaker pracovat?

Maximální účinky mají, pakliže minerály umístíte přímo na danou čakru, koupete se s nimi či si z nich vyrobíte talisman či náramek, který nosíte pravidelně.

Všechny minerály, které se hodí pro hrdelní čakru, najdete také pohromadě na specializované pro tuto čakru >>>

6. třetí oko čakra Ádžňá

Třetí oko čakra Ádžňá se nachází uprostřed čela nad kořenem nosu mezi obočím. Je spjata s intuicí, moudrostí, jasnozřivostí a vnitřními vizemi. Podporuje také jasnovidnost a propojení se s vyšším vědomím. Pojí se s indigovou barvou. Pakliže je tato čakra v nerovnováze, může se projevit nedostatkem intuice nebo nedůvěrou ve vlastní intuici, nedostatkem jasnozřivosti a neschopností se otevřít duchovnímu poznání.

Minerály spojené s třetím okem: různé druhy achátů, různé druhy amazonitů, všechny druhy ametystů, akvamarín, avanturín fialový, různé druhy křišťálů, různé druhy fluoritů, hematit, oba druhy howlitů, různé druhy labradoritů, lapis lazuli, malachit, měsíční kámen, všechny druhy opálů, opalit, oba druhy sodalitů, různé druhy tygřího oka, jadeit bílý, chryzokol a bílý nefrit s leskem

Jak s těmito minerály v rámci harmonizace čaker pracovat?

Maximální účinky mají, pakliže minerály umístíte přímo na danou čakru, koupete se s nimi či si z nich vyrobíte talisman či náramek, který nosíte pravidelně.

Všechny minerály, které se hodí pro čakru třetí oko, najdete také pohromadě na specializované stránce pro tuto čakru >>>

7. korunní čakra Sahasrára

Korunní čakra Sahasrára se nachází na vrcholu hlavy. Souvisí s duchovním spojením, jednotou a vyšším vědomí. Propojuje nás ale také s duchovním světem a kosmickou energií. Přisuzuje se jí fialová nebo bílá barva. Pokud je tato čakra v nerovnováze, můžete pocítit ztrátu smyslu života, spirituální zmatenost, pocit oddělenosti či izolace.

Minerály spojené s korunní čakrou: různé druhé achátů, různé druhy amazonitů, všechny druhy ametystů, oba druhy akvamarínů, avanturín fialový, různé druhy křišťálů, všechny druhy fluoritů, oba druhy howlitů, různé druhy jaspisů, různé druhy labradoritů, bílá láva, měsíční kámen, sluneční kámen, černý onyx, růžový opál, opalit, růženín Madagaskar, oba druhy sodalitů, modré tygří oko, různé druhy jadeitů a různé druhy nefritů

Jak s těmito minerály v rámci harmonizace čaker pracovat?

Maximální účinky mají, pakliže minerály umístíte přímo na danou čakru, koupete se s nimi či si z nich vyrobíte talisman či náramek, který nosíte pravidelně.

Všechny minerály, které se hodí pro korunní čakru, najdete také pohromadě na specializované stránce pro tuto čakru >>>

Přečtěte si také naše články o tom, podle čeho dále můžete minerály vybírat:

 

 

Budeme rádi, když se s námi podělíte o výsledky své tvorby buď na našem Facebooku nebo na Instagramu. Značka #inspiraceodmanumi

UPOZORNĚNÍ: Informace o účincích drahých kamenů a minerálů, které najdete na všech e-shopech firmy Manumi Crafts s.r.o. nejsou určeny k diagnostice nebo léčbě jakýchkoli onemocnění, nenahrazují klasickou lékařskou péči a nejsou ani její alternativou. Veškeré uvedené informace o potenciálních účincích minerálů vycházejí výhradně z veřejně dostupných zdrojů, které nelze fakticky ověřit. Veškeré drahé kameny a minerály z naší nabídky jsou určeny výhradně pro estetické a dekorativní účely.

Související články

Minerály podle znamení zvěrokruhu: Objevte ty, které skutečně podpoří vaše znamení

Minerály podle znamení zvěrokruhu: Objevte ty, které skutečně podpoří vaše znamení

Minerály jsou již od pradávna úzce propojeny s astrologií, tedy konkrétně s působením na znamení zvěrokruhu. Dokáží vám dodat sílu, zharmonizovat vaše vztahy nebo například zklidnit mysl. Posilují a vyvažují charakteristiky daného znamení. Hledáte-li minerály, které vašemu znamení mohou skutečně pomoci, najdete je v našem přehledu níže. 

Jak poznat pravé minerály

Jak poznat pravé minerály

Přepadla vás kreativní nálada a toužíte vytvořit náramek, jiný šperk či například talisman z pravých minerálů, ale obáváte se, abyste nezakoupili ty syntetické? Prozradíme vám několik zaručených tipů, jak rozeznáte pravé minerály od těch uměle vytvořených. 

Minerály podle účinků: poznejte legendami opředenou moc kamenů

Minerály podle účinků: poznejte legendami opředenou moc kamenů

Již starodávné civilizace věřily, že minerály mají magickou moc. Využívaly ji proto ke spoustě účelů, včetně magických rituálů. Informace o podpůrných účincích minerálů se uchovaly dodnes. Minerály se tak staly nedílnou součástí našich životů a ovlivňují je v různých oblastech. Potřebujete-li nyní podpořit některou z oblastí ve svém životě talismanem z minerálu, přečtěte si vlastnosti a účinky jednotlivých kamenů, a zjistěte tak, který odpovídá vašim potřebám.

Všechny článkyOvěřeno našimi zákazníky
98 % zákazníků nás doporučuje
z celkem 6 650+ recenzí - zobrazit vše

Katarina
Čtvrtek, 18. Duben 2024

100%

Fantasticky obchod!

Alena
Pátek, 12. Duben 2024

100%

Rychlé vyřízení a odeslání objednávky.

Lenka
Středa, 10. Duben 2024

100%

Spolehlivý, rychlý.