Jak poznat pravé minerály

Středa, 19. červenec 2023

Přepadla vás kreativní nálada a toužíte vytvořit náramek, jiný šperk či například talisman z pravých minerálů, ale obáváte se, abyste nezakoupili ty syntetické? Prozradíme vám několik zaručených tipů, jak rozeznáte pravé minerály od těch uměle vytvořených. 

Jak poznat pravé minerály

Na internetu je možné najít mnoho e-shopů, které nabízejí nepřeberné množství krásných minerálů. Ne všechny mohou být ale pravé. Někdy se jedná o broušené sklo, které se může designem velmi podobat pravému minerálu. Takový materiál se však liší od pravého minerálu nejen kvalitou, ale také svými účinky, které jsou s pravým minerálem nesrovnatelné. Třebaže rozeznat pravé minerály od syntetických může být vcelku složité, není to nemožné. Pojďme si říci, podle čeho přírodní minerály poznáte.

Přírodní vs. syntetické minerály – základní charakteristika

Přírodní minerály se tvoří v přírodě v rámci dlouhodobých geologických procesů, jako jsou sopečné činnosti nebo metamorfóza hornin. Obyčejně je poznáme tak, že mají ve své nerovnoměrné struktuře přirozené vady. Nalézány jsou v podobě krystalů, žil, ložisek, bloků, stěn, kousků, zrn či jako součásti hornin. Následně jsou těženy a zpracovávány do požadovaných tvarů. Tyto minerály jsou velmi vzácné, přirozeně krásné a mnohdy i historicky významné. Mají zkrátka jedinečné vlastnosti, které nelze nahradit ani napodobit syntetickými minerály. 

Oproti tomu syntetické minerály jsou vyráběny v laboratořích pomocí různých chemických a fyzikálních procesů za účelem vytvořit minerál k nerozeznání podobný od pravého minerálu. Tyto imitace pravých minerálů bývají bezchybné až dokonalé, s více rovnoměrnou strukturou, čímž se zásadně liší od přírodních minerálů. K výrobě syntetických minerálů se nejčastěji používají následující metody:

1) Krystalizace z roztoku 

Tato metoda zahrnuje přípravu roztoku obsahujícího příslušné chemické složky, které se postupně ochlazují a odpařují, což vede k vytváření krystalů minerálů. Tímto způsobem se vytváří syntetické diamanty, smaragdy, rubíny a další drahé kameny.

2) Hydrotermální syntéza

Hydrotermální syntéza využívá tlaku, teploty a rozpouštědel, aby umožnila růst syntetických krystalů. Chemické složky jsou smíchány v uzavřené nádobě, která je umístěna do speciálního reaktoru a podrobena vysoké teplotě a tlaku. Tato metoda se používá pro výrobu syntetických křemenů, safírů, topazů a dalších minerálů.

3) Sol-gel metoda

Sol-gel metoda se využívá pro výrobu tenkých vrstev nebo porézních materiálů. Zahrnuje reakci mezi přísadami v roztoku, která vytváří gelovou hmotu. Gel je poté vysušen nebo vystaven tepelnému ošetření, aby se vytvořil pevný materiál. Tento způsob se často uplatňuje například u oxidu křemičitého nebo oxidu titaničitého.

4) Tepelná syntéza

Tato metoda se používá pro výrobu minerálů, které jsou stabilní i při vysokých teplotách. Chemické sloučeniny se vystavují vysokým teplotám, čímž dochází k tvorbě krystalů. Často se tento způsob používá k výrobě karbidů nebo korundů. 

Původ minerálů a naleziště

Přírodní minerály stejného druhu (např. achát) se od sebe mohou lišit barvou, ale i kvalitou. Záleží na tom, odkud pocházejí. Jeden druh se samozřejmě může nacházet na několika místech na světě. Poté jsou přírodní minerály, které se váží pouze na konkrétní místo a nikde jinde na světě je nenajdeme. Mezi takové patří například vzácný minerál afghánit, který se vyskytuje převážně v Badachšánské provincii v severovýchodním Afghánistánu, nebo tanzanit, který „roste“ pouze v severní Tanzanii, poblíž sopky Kilimandžáro. 

Některé minerály se smějí těžit jen v určitém období nebo čase v roce, a to z různých důvodů. Mezi ně patří například velmi drahý minerál, jímž je opál z Austrálie, který se smí těžit jen mezi dubnem a zářím, protože během letních měsíců je jeho těžba nemožná kvůli vysokým teplotám. Dalšími takovými minerály jsou diamanty ze Severozápadního teritoria v Kanadě. Těžba je v této oblasti možná jen občas, neboť v zimě je kvůli extrémnímu podnebí téměř nemožná a v létě je přístup pro změnu omezen kvůli přítomnosti vody z tajícího permafrostu. Tyto faktory činí minerály vzácné a s tím stoupá i jejich hodnota.

Jak poznáte pravé minerály svépomocí?

1) Podle barvy

Mějte na paměti, že barva jednotlivých kamenů stejného druhu se od sebe může mírně lišit. Je to opět dáno výskytem minerálů a jejich přírodním „růstem“, který není ovlivněn žádným lidským faktorem. Některé tak mohou být barevnější, jiné méně. Někdy dochází k leštění nebo přibarvování pravých minerálů proto, že jejich barva je velmi jemná. Speciální metodou tepelného ošetření se tedy barva zvýrazní, aby vynikla jejich přirozená krása. Tímto způsobem se například zdůrazňuje krása některých rubínů, safírů, tanzanitů, ale třeba i diamantů. Daná metoda nijak nesnižuje kvalitu ani účinky daného minerálu a nečiní z kamene syntetický minerál.

Nejste-li si přesto pravostí minerálu jisti a máte-li k dispozici vícero exemplářů stejného minerálu, zkuste je porovnat a prozkoumat jejich barvu. Přírodní barva bude většinou přítomna ve většině přírodních kamenů. Pokuste se také minerál prozkoumat v denním světle, ne však na slunci. To by mohlo způsobit odlesky a ovlivnit tak skutečnou barvu přírodního minerálu. Položíte-li minerál na bílé, černé a následně neutrální pozadí, lépe uvidíte jeho odstíny a kontrasty. I to vám může pomoci v určení jeho pravosti.

2) Podle kresby

I zde platí, že kresba se u jednotlivých přírodních minerálů bude lišit. Mějte na paměti, že pokud si vybíráte tromlovaný minerál, kresba může být odlišná, než když kupujete korálky z minerálů, které jsou podstatně menší, a jejich kresba tak nemusí být tolik viditelná. Je tedy důležité brát na vědomí i tvar a zpracování minerálů. 

U minerálů si proto bedlivě prohlížejte jejich textury. Všímejte si rýh, pruhů nebo vzorů. Přírodní kresba má většinou jedinečné vzory, které se od synteticky vytvořených minerálů liší. Vzory u syntetických minerálů bývají velmi pravidelné a nepřirozené. To je hlavním rozpoznávacím znakem. Nejste-li si jisti a máte-li možnost prohlédnout si minerál pod lupou, učiňte tak.

3) Podle tvrdosti

Neméně důležitá je tvrdost minerálu. Každý minerál by měl mít uvedeno číslo, které odpovídá jeho tvrdosti na Mohsově stupnici. Tvrdost se rozděluje od čísla 1 až po číslo 10, přičemž číslo 1 označuje nejnižší tvrdost (měkký materiál) a číslo 10 poté nejvyšší tvrdost (tvrdý materiál). Mohsova stupnice tvrdosti je založena na principu, že minerál s vyšší tvrdostí dokáže poškrábat minerál s nižší tvrdostí. Abyste zjistili tvrdost minerálu, zkuste jej škrábat minerály s různou tvrdostí na Mohsově stupnici. Na nejtvrdším minerálu by neměla být žádná rýha. 

Skvělý je také test, který si můžete udělat jednoduše a snadno doma. Zkuste si vzít minerál, u něhož potřebujete zjistit tvrdost, a škrábnout s ním do skla, kovu či keramické dlažby. Je-li minerál tvrdší než materiál, na němž test provádíte, zanechá na něm škrábance a na minerálu naopak nebudou znatelné téměř žádné stopy. Jestliže minerál bude poškrábaný, je materiál tvrdší než kámen. 

Tvrdost syntetického minerálu se od toho přírodního příliš neliší. Rozpoznávacím znakem syntetického minerálu však může být fakt, že díky chemickým procesům bývá mnohdy tvrdší než přírodní minerál. Kupříkladu pravý diamant je velmi tvrdý, jeho syntetická náhražka bývá ale ještě tvrdší. Pokud by se však nějakým nedopatřením stalo, že vám takový syntetický minerál upadne, může se promáčknout nebo rozbít. V takovém případě se téměř rozdrtí, kdežto přírodní minerál se maximálně rozpadne na menší kousky.

4) Podle váhy

Jedním z účinných způsobů, kterým můžete zjistit pravost minerálů, je, že je zvážíte. Přírodní minerály jsou totiž obyčejně těžší než ty syntetické. Pokud jsou tedy minerály lehčí, může se skutečně jednat o jejich imitaci. 

Náš TIP: Chcete-li vyzkoušet ještě dva způsoby, jak se přesvědčit o pravosti minerálu, uchopte jej do dlaně a nechte jej v ní. Pravý minerál je v ruce studenější než sklo a déle se zahřívá. Když teplo pojme, dokáže jej ale udržet v sobě déle než sklo a pryskyřice. Druhým způsobem je zkusit minerál zapálit. Pravý minerál zkrátka nezapálíte a při zahřátí ze sebe nevypouští tak silné výpary jako minerál syntetický.

5) Podle ceny

Cenu přírodních minerálů ovlivňuje hned několik faktorů a těmi jsou dostupnost, těžba a zpracování, kvalita a vlastnosti a rovněž poptávka.

Některé minerály je opravdu velmi složité najít, jsou omezeny pouze na určitá naleziště, a tak jsou považovány za vzácné. Oproti tomu syntetické minerály lze vyrobit rychle a ve velkém množství. Jejich dostupnost je tak vyšší, což snižuje jejich cenu. To samé platí pro těžbu. Jedná se o náročný proces, kdy je nutné využít těžební techniku a následně minerál zpracovat. Tím se jeho cena navyšuje. U syntetického minerálu těžba odpadá, jedná se pouze o zpracování, čímž se jeho cena oproti přírodnímu minerálu snižuje.

Co se kvality a vlastností přírodních minerálů týká, jsou unikátní, a proto je jejich cena vyšší než u syntetických minerálů, které jsou vizuálně téměř dokonalé, protože jsou vyráběny uměle.

Mnoho zákazníků vyžaduje pouze přírodní minerály nejen kvůli jejich estetické hodnotě, ale také kvůli jejich jedinečným vlastnostem a účinkům. Poptávka po nich je tak opravdu veliká, čímž se zvyšuje i jejich cena ve srovnání se syntetickými minerály, které jsou na trhu o něco méně žádané.

6) Podle důvěry

Velmi podstatné je také minerály nakupovat na důvěryhodných e-shopech a u zkušených prodejců. Kupujete si je jistě nejen kvůli jejich vzhledu, ale též i pro jejich energii, účinky a jedinečné vlastnosti, které jsou charakteristické právě a pouze pro přírodní minerály. Ne všechny přírodní minerály jsou drahé, ale některé jsou opravdu vzácné, a tak by jejich podezřele nízká cena měla vzbudit vaši pozornost. Většinou se jedná totiž o ty syntetické, které se svými účinky a vlastnostmi s přírodními minerály nemohou srovnávat.

Čemu byste měli při nákupu minerálů věnovat pozornost?

Než se pro nákup minerálů rozhodnete, měli byste si kromě průzkumu ceny za minerál také dohledat informace o prodejci, které by měly být veřejně dostupné na jeho stránkách. Věnujte jim pozornost, protože vám o prodejci prozradí mnohé. Stejně tak byste měli dohledat na e-shopu informace o produktu, ideálně včetně země původu. Velmi žádoucím ukazatelem jsou recenze od ostatních nakupujících. O prodejci, u něhož lidé nakupují pravidelně, najdete minimálně několik recenzí např. na Googlu. Tyto recenze vám mohou velmi pomoci.

Během nákupu, máte-li možnost, prozkoumejte minerál zblízka. Všimněte si jeho barvy, vzoru, kresby a lesku, též neopomeňte poměřit váhu kamene. Všechny tyto faktory vám mohou pomoci nakoupit skutečně přírodní minerály. Před nákupem se ještě nezapomeňte pro jistotu informovat o možnosti výměny či vrácení zboží, nebudete-li spokojeni či nakonec opravdu zjistíte, že vámi zakoupený minerál není pravý. Důvěryhodný prodejce s výměnou či vrácením zboží jistě nebude mít problém. 

Prohlédněte si atlas minerálů a jejich účinků, další články, které jsme pro vás o minerálech sepsali nebo se nechte inspirovat více než 700 návody na šperky a dekorace z minerálů:

 

 

 

Budeme rádi, když se s námi podělíte o výsledky své tvorby buď na našem Facebooku nebo na Instagramu. Značka #inspiraceodmanumi

UPOZORNĚNÍ: Informace o účincích drahých kamenů a minerálů, které najdete na všech e-shopech firmy Manumi Crafts s.r.o. nejsou určeny k diagnostice nebo léčbě jakýchkoli onemocnění, nenahrazují klasickou lékařskou péči a nejsou ani její alternativou. Veškeré uvedené informace o potenciálních účincích minerálů vycházejí výhradně z veřejně dostupných zdrojů, které nelze fakticky ověřit. Veškeré drahé kameny a minerály z naší nabídky jsou určeny výhradně pro estetické a dekorativní účely.

Související články

Dny Manumi a sleva až 150 Kč

Dny Manumi a sleva až 150 Kč

Nakupte do neděle 14. 4. 2024 a můžete mít slevu až 150 Kč na celý nákup! Jak na to? Čtěte níže.

Jarní kreativní inspirace: 5 tipů na jarní tvoření

Jarní kreativní inspirace: 5 tipů na jarní tvoření

Jaro je tu a s ním čerstvá dávka inspirace pro tvoření jarních dekorací! V tomto článku vám přinášíme pět kreativních nápadů na DIY svícen, papírové sněženky nebo nástěnné dekorace. Pusťte se do jarního tvoření ještě dnes!

Objevte kouzlo manumitu + sleva 14 %

Objevte kouzlo manumitu + sleva 14 %

Propadněte magickému manumitu, dnes 1. 4. 2024 navíc s možností nákupu se slevou 14 % na celou objednávku.

Všechny článkyOvěřeno našimi zákazníky
98 % zákazníků nás doporučuje
z celkem 6 650+ recenzí - zobrazit vše

Milena
Pátek, 19. Duben 2024

100%

Krásne koralky, veľká spokojnosť

Katarina
Čtvrtek, 18. Duben 2024

100%

Fantasticky obchod!

Alena
Pátek, 12. Duben 2024

100%

Rychlé vyřízení a odeslání objednávky.