Zvonky – spona do vlasů
Zvonky – spona do vlasů
Zvonky – spona do vlasů

Postup výroby

 • *Některý materiál, který byl u návodu původně použit, již není k dispozici. Proto jsou v seznamu potřeb produkty jiné, které jsou pro výrobu šperku stejně vhodné."

  Nejprve si ušijeme kvítky-zvonky. Na nit dlouhou cca 1 m navlékneme 6 TOHO 11/0 (šijeme fialovými korálky). Asi 10 cm od konce nitě je svážeme uzlíkem do kolečka a provlékneme ještě jeden následující korálek.
   

 • Mezi každé dva korálky navlékneme 1 TOHO 11/0.
  Ušijeme celou řadu a provlékneme ještě i první korálek z nově přidaných.

  Zobrazit celý postup

 • V další řadě znovu mezi každé dva korálky navlékneme 1 TOHO 11/0.
  Ušijeme celou řadu a provlékneme ještě i první korálek z nově přidaných.

   

 • Mezi každé dva nově přidané korálky navlékneme 2 TOHO 11/0.
  Ušijeme celou řadu a provlékneme ještě i první korálek z nově přidaných. Když budeme přiměřeně utahovat, začne se nám tvořit mělká mistička.

 • Navlékneme 2 TOHO 11/0 a provlékneme shora vedlejší korálek ve dvojici a současně provlékneme zespodu první korálek v následující dvojici.
  Korálky urovnáme „naplocho“, aby s ostatními dvojicemi nad sebou tvořily „stromeček“.  Takto ušijeme celou řadu. Na konci řady prošijeme zespodu korálek z původní řady a ještě první nově přidaný korálek. Tvoří se nám pravidelná hvězdička.

 • Opakujeme Krok 5: Navlékneme 2 TOHO 11/0, provlékneme shora vedlejší korálek ve dvojici a ještě i zespodu krajní korálek z následujícího sloupečku.
  V nových řadách budeme dvojice stahovat k sobě, aby se nám tvořil kalíšek.
  Opakujeme Krok 5 tolikrát, abychom nad sebou měli celkem 7 řad korálků. V dalších řadách se bude kalíšek pěkně zpevňovat.

 • V této řadě vytvoříme vějířkovité konečky zvonku. Navlékneme 2 TOHO 11/0 a provlékneme shora vedlejší korálek.
  Nyní navlékneme 1 TOHO 11/0 a provlékneme zespodu první korálek následující dvojice.
  Utáhneme, aby korálek mezi dvojice „zacvakl“ a roztáhl je.
  Takto ušijeme celou řadu (střídáme navlékání 2 TOHO 11/0 svrchu a 1 TOHO 11/0 mezi dvojice). Vytvoří se nám rozšířený konec zvonku.

 • V poslední řadě navlékneme 1 TOHO 11/0, provlékneme shora vedlejší korálek ve dvojici a provlékneme i prostřední korálek mezi dvojicemi a následující dva krajní korálky.
  Takto ušijeme celou řadu. Na konci řady prošijeme skrz celý kalíšek zpět k začátku, kde můžeme udělat uzlík s druhým koncem nitě a oba konce zapošít. Zvonek je hotový.
   

 • Stejným postupem (Krok 1–8) si ušijeme další zvonky. Záleží, jak velkou plochu budete chtít zvonky pokrýt, podle toho si ušijte počet zvonků. Nám budou stačit 3 zvonky.

 • Nyní si ušijeme „čepičku“ na vršek zvonku. Na nit dlouhou cca 0,75 m si navlékneme 5 korálků TOHO 11/0 (šijeme tmavě zelenými korálky). Asi 10 cm od konce je svážeme do kolečka a provlékneme následující korálek.

 • Mezi každé dva korálky navlékneme 1 TOHO 11/0.
  Ušijeme celou řadu. Na konci řady provlékneme i první nově přidaný korálek.

 • Mezi každé dva nově přidané korálky navlékneme 2 TOHO 11/0.
  Ušijeme celou řadu. Na konci řady provlékneme ještě i první z dvojice přidaných korálků.

 • Navlékneme 2 TOHO 11/0 a shora provlékneme vedlejší korálek ve dvojici. Korálky urovnáme „do stromečku“.
  Navlékneme 1 TOHO 11/0 a zespodu provlékneme krajní korálek z následující dvojice.
  Ušijeme celou řadu.

 • Navlékneme 2 TOHO 11/0 a shora provlékneme vedlejší korálek ve dvojici. Provlékneme ještě prostřední přidaný korálek a krajní korálek z následující dvojice.
  Ušijeme celou řadu. Průběžně utahujeme, aby se tvořila mělká mistička.

 • Opakujeme Krok 14: Navlékneme 2 TOHO 11/0, provlékneme vedlejší korálek z dvojice i další korálek z předchozí dvojice pod sebou a provlékneme prostřední přidaný korálek.
  Provlékneme dva krajní korálky nad sebou z následujících dvojic.
  Takto ušijeme celou řadu. Měli bychom mít nad sebou 4 dvojice korálků.

 • Ušijeme poslední řadu: Navlékneme 1 TOHO 11/0 a shora provlékneme vedlejší korálek ve dvojici. Provlékneme ještě i dva další korálky pod sebou a prostřední korálek. Tři následující korálky nad sebou.
  Ušijeme celou poslední řadu. Pokud jsme dobře utahovali, tak je čepička lehce prohnutá. Prošijeme se skrz korálky k začátku nitě, uděláme uzlík a nitě zapošijeme. Máme ušitý vršek zvonku.
  Podle stejného postupu (Krok 10–16) si ušijeme ještě další dvě čepičky.

 • Vezmeme si podkladový materiál, na který budeme vyšívat, a předkreslíme si na něj požadovaný tvar. Tvar podkladu by měl na obou stranách přesahovat alespoň o 1 cm od kraje spony. Tvar vystřihneme.

 • Nejprve si vymezíme okraje. Budeme šít ohňovkami velikosti 4 mm. Délku niti si zvolte, jak vám vyhovuje, můžete si kdykoli z rubové strany navázat novou. Na konci niti uděláme uzlík a budeme šít velmi blízko u okraje, cca 0,5 cm od kraje. Prošijeme se skrz podklad.
  Navlékneme 2 ohňovky a prošijeme podklad tak, aby ohňovky ležely u kraje vedle sebe.
  Musíme ohňovky zpevnit. Prošijeme se zpět skrz podklad doprostřed mezi dvojici ohňovek.
  Provlékneme skrz druhou z přidaných ohňovek. Utáhneme.

 • Opakujeme Krok 18: Navlékneme 2 ohňovky a prošijeme se podkladem na rubovou stranu ve vzdálenosti tak, aby ohňovky ležely vedle sebe těsně za první dvojicí ohňovek.
  Prošijeme se zpět na lícovou stranu doprostřed mezi nově přidanou dvojici ohňovek.
  Provlékneme druhou ohňovku z nově přidané dvojice a utáhneme.
  Takto ušijeme celý obvod.
   

 • Na podklad začneme umísťovat zvonky. Připravíme si ušitý kalíšek, čepičku a ještě 1 ohňovku velikosti 6 mm.
  Zespodu se prošijeme skrz podklad v místě, kde chceme mít první zvonek. Navlékneme ohňovku, zelenou čepičku a zvonek.
  Vytvoříme si pestík: Navlékneme 1 TOHO 8/0 a 10 TOHO 11/0.
  Vynecháme poslední korálek a prošijeme skrz všechny ostatní korálky.
  Prošijeme se skrz zvonek, čepičku, ohňovku a podklad na rubovou stranu a dobře utáhneme, aby se pestík stáhl a zafixoval celý zvonek na místě.

 • Opakujeme Krok 20 a našijeme všechny zvonky.

 • Nyní si vytvoříme stébla trávy. Prošijeme se na lícovou stranu podkladu v místech, kde chceme mít trávu. Navlékneme 2 TOHO 11/0 (tmavě zelenou) a prošijeme se skrz podklad tak, aby korálky ležely vedle sebe.
  Prošijeme se skrz jeden z korálků, navlékneme 2 TOHO 11/0, provlékneme shora vedlejší korálek a prošijeme se podkladem na rubovou stranu.

 • Opakujeme stejný postup, dokud nemáme nad sebou 4 dvojice. Pak již nemusíme prošívat všechny korálky včetně podkladu, ale provlékneme jen dva korálky pod sebou.
  Provlékneme zespodu vedlejší korálek a všechny korálky nad ním.
  Ušijeme postupně celkem 8 dvojic korálků nad sebou. Pokud chcete delší trávu, stačí přidat dvojice. Na špičce navlékneme 1 TOHO 11/0 a prošijeme se skrz všechny korálky i skrz podklad.

 • Opakujeme Kroky 22 a 23 na dalších místech podkladu tolikrát, kolik chceme mít na sponě dlouhých trav.

 • Pokud vám takto pošitý vršek spony stačí, můžete přeskočit na Krok 26 (podšívání zadní strany). My si ale ještě zaplníme zbylou plochu pestrou „travičkou“. :) Nejprve si namícháme korálky. Já jsem použila tři druhy: světle zelené a tmavě zelené TOHO 11/0 a tmavě zelené TOHO 8/0. Pokud použijete větší korálky, půjde vám výšivka rychleji od ruky.
  Prošijeme se podkladem na lícovou stranu kamkoli v nevyplněném prostoru. Navlékneme dva korálky a prošijeme se zpět na rub tak, aby korálky ležely vedle sebe.
  Korálky našíváme „cik-cak“ a postupně vyplňujeme prázdnou plochu. Pokud jste zvolili podklad ve stejné barvě jako korálky, tak nemusíte našívat příliš těsně k sobě, podklad může prosvítat.
  Pošijeme korálky celou plochu.

 • Zbývá ještě začistit zadní stranu. Na nový kus podkladového materiálu si obtáhneme tvar a vystřihneme ho.
  Lepidlem na textil přilepíme oba díly k sobě, okraje pečlivě na sebe. Pokud někde trochu přesahují, můžete je opatrně zarovnat nůžkami, ale jen tak, abyste si nepřestřihli nitě krajních korálků.
  Nit necháme vycházet mezi oběma díly ven. Pokud vám zbývá krátký konec niti, nyní si navažte delší (alespoň 1,5 m).

 • Nyní sešijeme okraje, aby se nám nerozšklebovaly a byly hezky začištěné. Navlékneme si 2 TOHO 8/0 a na rubové straně asi 0,5 cm od kraje prošijeme skrz obě vrstvy podkladu. Jehla by měla vycházet těsně před řadou ohňovek.
  Zespodu prošijeme krajní korálek vlevo a utáhneme.

 • Navlékneme 1 TOHO 8/0 a prošijeme znovu asi 0,5 cm od kraje zhruba na vzdálenost šířky korálku obě vrstvy podkladu.
  Nově přidaný korálek prošijeme zespodu a utáhneme.
  Stejným postupem obšijeme celý obvod. Snažíme se, aby mezi korálky nebyly velké mezery.

 • Až obšijeme celý obvod, na konci spojíme první a poslední korálek: provlékneme první korálek seshora směrem k ohňovkám.
  Pak prošijeme podklad na rubovou stranu, aby jehla vyjela cca 0,5 cm od okraje.
  Nakonec prošijeme korálek zespodu.
  Máme pěkně začištěnou zadní stranu i okraje.

 • Posledním krokem je přišití základu vlasové spony. Vyměříme si, kde přesně ho budeme přišívat.
  Prošijeme se skrz podklad do místa, kde je otvor na základu vlasové spony, a provlékneme ho.
  Prošijeme se těsně vedle základu vlasové spony skrz podklad až na lícovou stranu. Takto prošijeme ještě několikrát z lícové na rubovou stranu skrz otvor v základu vlasové spony. Nemusíme se bát, stehy se svrchu schovají mezi korálkovou výšivku.
  Totéž provedeme i na druhém konci základu vlasové spony. Tam použijeme prohlubně po stranách. Znovu několikrát prošijeme na obou stranách a skrz otvor.
  Základ vlasové spony máme pěkně přišitý.

 • Zapošijeme nit: Prošijeme se k okraji podkladu a podebereme jeden ze stehů.
  Jehlu provlékneme očkem a utáhneme uzlík. Zopakujeme 1–2×. Nit pak prošijeme dál skrz podklad a odstřihneme.

 • Květinková spona do vlasů je hotová! Pokud jste to zvládli se mnou až sem, můžete mít ode dneška jaro ve vlasech po celý rok.

Materiál pro výrobuOvěřeno našimi zákazníky
98 % zákazníků nás doporučuje
z celkem 6 650+ recenzí - zobrazit vše

Jaromíra
Úterý, 23. Duben 2024

100%

rýchlosť expedície a dodania

+ nádherné korálky, dobrý výber koralkových komponentov

Milena
Pátek, 19. Duben 2024

100%

Krásne koralky, veľká spokojnosť

Katarina
Čtvrtek, 18. Duben 2024

100%

Fantasticky obchod!